Thiết kế căn 3pn góc toà Sp Oasis

Chủ đầu tư
Địa chỉ
Quy mô/ Diện tích
Phong cách thiết kế