Thiết kế căn 1PN chuyển đổi thành studio Toà S3 Sky Oasis

Chủ đầu tư
Địa chỉ
Quy mô/ Diện tích
Phong cách thiết kế