Thi công căn hộ 1PN cải tại thành Studio toà S3 Oasis

Chủ đầu tư
Địa chỉ
Quy mô/ Diện tích
Phong cách thiết kế