Thiết kế theo Phong cách Bắc âu cho khách hàng thuộc căn 2 phòng ngủ 2 vệ sinh hướng BTĐ toà s3 Sky Oasis Ecopark!

Căn hộ toà s3 Sky Oasis Ecopark

Chủ đầu tư
Địa chỉ
Quy mô/ Diện tích
Phong cách thiết kế Bắc Ău